SARDENYA

Regió Autònoma de Sardenya
Web: http://www.regione.sardegna.it


LLENGUA SARDA

Sa Limba Sarda
Web: http://www.limbasarda.it

LimbaSarda.org
Lleis, literatura, gramàtica i grafia.
Web: http://www.limbasarda.org

Limba e curtura de sa Sardigna
Completa i veterana pàgina mantinguda des d'Alemanya.
Web: http://www.lingrom.fu-berlin.de/sardu

Ditzionàriu Online
Diccionari multilingüe sard.
Web: http://www.ditzionariu.org

Llei regional de 'Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna'
Aprovada el 15 de novembre de 1997.
Web: http://www.regione.sardegna.it/leggi_regionali/1997/lr-n_26_1997_10_15.htm


LLIBRES EN SARD

Condaghes
Web: http://www.condaghes.it

Domus de Janas
Web: http://www.domusdejanaseditore.com

Papiros
Edita la revista 'Currèu de s'UNESCO'.
Web: http://www.papiros.it

Libri Sardi
Web: http://www.librisardi.it


NOTÍCIES SARDES

Paraulas.it
Revista d'economia, història, llengua i cultura sardes.
Web: http://www.paraulas.it


PORTALS SARDS

Ahioo!
Traducció en sard de la portada de Yahoo! Italia.
Web: http://www.ahioo.net

Sardu.net
Web: http://www.sardu.net

Sardinia Links
Web: http://www.geocities.com/Athens/Troy/7818/sardinia.html


MINORIA LÍGUR (TABARQUINA) DE SARDENYA

Tabarchino
Web: http://www.uniud.it/cip/min_tabar_scheda.htm

Isola di San Pietro (.net)
Web: http://www.isoladisanpietro.net

Isola di San Pietro (.org)
Web: http://www.isoladisanpietro.org

Carloforte.it
Web: http://www.carloforte.it

Comune di Calasetta
Web: http://www.comune.calasetta.ca.it

Calasetta.org
Web: http://www.calasetta.org

La grande storia di Carloforte
L'espectacular història dels tabarquins, a cura de Salvatore Borghero Rodin.
Web: http://www.isoladisanpietro.org/storia/index.html